Η μακροχρόνια μίσθωση είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης εξοπλισμού για την επιχείρησης σας, που σας επιτρέπει να επικεντρωθεί το κεφάλαιο σας σε άλλους τομείς ανάπτυξης και όχι στην απόσβεση περιουσιακών στοιχείων.

Πλεονεκτήματα Μακροχρόνιας Μίσθωσης

  • Μίσθωση κατευθείαν με την Info Copy: χωρίς να εμπλέκονται τρίτοι παράγοντες πχ τράπεζες κλπ.( αφορά εκθεσιακά μηχανήματα)
  • Διατήρηση του κεφαλαίου: σας δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσετε την δύναμη του κεφαλαίου σας και να την χρησιμοποιήσετε σε άλλους τομείς ανάπτυξης της επιχείρησης σας.
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις: η μίσθωση των μηχανημάτων θεωρείται λειτουργική δαπάνη για την επιχείρηση σας και επομένως εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα της.
  • Εξέλιξη εξοπλισμού : αποφεύγετε την απαξίωση του εξοπλισμού σας. Η επιχείρηση σας έχει την δυνατότητα να ανανεώνει τα μηχανήματα της κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Αυτό εξασφαλίζει ότι πάντα θα έχετε μηχανήματα καλύτερης τεχνολογίας, με ένα προσιτό σχέδιο αποπληρωμής.
  • Σταθερή χρέωση : πρόκειται για χρέωση η οποία περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά (ακόμη και τον γραφίτη), ανταλλακτικά, προληπτική συντήρηση του μηχανήματος, εκτός του χαρτιού εκτύπωσης και συρραπτικών.
  • Άμεση αντικατάσταση : στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες ο παρεχόμενος εξοπλισμός δεν επισκευάζεται.

Γενικοί όροι
Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ οφείλει να παρέχει στον ΜΙΣΘΩΤΗ όλα τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και γενικά όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα, για τυχόν επισκευές και γενικά την καλή και αποδοτική λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Στις παροχές αυτές δεν περιλαμβάνεται το κόστος του χαρτιού, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον ΜΙΣΘΩΤΗ. Η υποχρέωση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων αφορά μόνο τις επισκευές και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά τα οποία απαιτούνται για την αντιμετώπιση φθορών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΜΙΣΘΩΤΗ λόγω κακής χρήσης ή χρήσης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο προβλέπει ο κατασκευαστής του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος επισκευής βαρύνει τον μισθωτή.